Plastfrie gravlunder

Det er i vår alles interesse at vi også ved begravelser og besøk på gravlundene tenker miljø. 

Les mer

Priser og avgifter, 2023

Avgifter og tjenester, Gravplassmyndigheten i Tromsø

Les mer

Sandnessund gravlund, Navnet minnelund

Navnede minnelunder er i økende grad etterspurt. På Sandnessund gravlund er nå en ny minnelund ferdigstilt og allerede tatt i bruk.

Les mer

Tromsø gravlund, Navnet minnelund

Navnet minnelund på Tromsø gravlund ble tatt i bruk høsten 2021

Les mer

Informasjonsskilt på flere av gravlundene

Nå lager vi nye informasjonsskilt på sentrumsgravlundene.

Les mer

Nytt kart over alle gravlunder

Tromsø kirkelige fellesråd er med i et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne frem til alle gravplasser i Norge.

Les mer

Gravlundmeldingen - en kilde til kunnskap!

Gravlundsmeldingen er en oversikt over drift, vedlikehold og investeringer på gravlunder i Tromsø – ordnet enkeltvis for hver av de 21 grav...

Les mer

Ingen ledige kistegraver på Elvestrand gravlund

Les mer

Tromsdalen gravlund - om lag 100 graver skal nå slettes

Les mer

Tromsø gravlund - en kulturhistorisk perle

En vandring på Tromsø gravlund er en vandring i Tromsøs historie og mangfoldige kulturhistorie.

Les mer