Tromsdalen gravlund - om lag 100 graver skal nå slettes


Pressemelding 10.01.2020

 

Tromsdalen gravlund – om lag 100 graver skal nå slettes

 

De fleste gravlundene i Tromsø by er fulle. Vi må frigjøre plass for å fortsatt kunne tilby kistegraver og gi innbyggerne ønsket valgfrihet.

På Elvestrand gravlund i Tromsdalen vil de siste ledige graver bli tatt i bruk i løpet av våren 2020. Da er nærmeste gravlund med ledig kapasitet på fastlandssiden Leirbakken i Ramfjord.

Derfor skal vi nå fjerne om lag 100 gravminner på Tromsdalen gravlund som ikke lenger ønskes bevart av festere. Gravfreden på 40 år er gått ut, eller er i ferd med å gå ut, og gjenbruk kan vurderes.

Dette er i all hovedsak gravsteder som ikke lenger er besøkt og stelt, og som det ikke er betalt avgift for på flere år.

 

Hva har vi gjort?

Det er utført søk i Folkeregisteret etter etterkommere (barn). Det er sendt ut brev til alle av dem med kjent adresse. Videre er det satt bånd på minnestein med oppfordring om å ta kontakt.

 

Siste sjanse

Om det er noen som har et gravsted her de vil fortsette å feste, må vedkommende ta kontakt med gravlundskontoret så raskt som mulig. Det er planlagt å fjerne gravminnene i uke 4.

På grunn av begrenset kapasitet oppfordrer vi kun innbyggere med spørsmål angående Tromsdalen å ta kontakt i denne perioden.

 

Hva skjer med gravminnene?

De skal oppbevares i minimum 6 mnd. før de blir sendt til destruering eller bli gjenbrukt.

 

Hva sier loven?

Når festet er opphørt, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne fra gravplassen. Det som ikke er fjernet innen 6 måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal, om mulig, bli stående på gravplassen.

 

I Tromsdalen er det flere krigsgraver, og det er også minnesmerker av historisk høy verdi. Disse vil ikke bli berørt av dette.

Kistebegravelse på Tromsdalen gravlund vil etter planen bli tilbudt fra høsten 2020. Velger man kremasjon, kan man fritt velge mellom alle byens gravlunder.

 

 

Kirkeverge                                                     Gravlundsjef

Nils A. Opsahl                                               Jørgen Forøy

Tilbake