Gravferd


Gravferd er en fellesbetegnelse for begravelse og bisettelse. Ved begravelse bæres kista ut på kirkegården og senkes i jorda. Ved bisettelse skal den døde kremeres, og kista kjøres bort til krematoriet med bil.

Alle mennesker har sin egen verdi. Når én har gått bort, må både den avdøde og de pårørende behandles med respekt. Når døden møter oss, ønsker vi å imøtekomme den enkeltes behov.

Begravelse eller bisettelse?
Noen ønsker en seremoni hvor kisten blir satt ned i jorden i forbindelse med selve seremonien (begravelse). Andre ønsker en seremoni med påfølgende kremasjon (bisettelse). Da vil urnen bli satt ned på gravlund en stund etter gravferdsdagen. Seremonien kan også bli avholdt etter at kremasjonen har funnet sted – da med en såkalt urne-seremoni. Det er mulig å søke om askespredning dersom dette er i samsvar med avdødes ønske. Disse spørsmålene blir som regel tatt opp i forbindelse med kontakt med begravelsesbyrået.

> GENERELL INFORMASJON OM GRAVLEGGING, KREMASJON, GRAVPLASSER OG GRAVMINNER

> OFFENTLIGE SKJEMAER TIL UTFYLLING OG INFORMASJON TIL BRUK VED GRAVFERD (REGJERINGEN)

Tromsø Krematorium
Gravlundskontoret holder til på Sállir Seremonihus på Kvaløya. Her finner du også Tromsø krematorium. Vi svarer på alle spørsmål angående gravlunder, festeavgifter, kremasjon og gravferd. 

Kontakt gravlundskontoret: Telefon 77 60 50 90 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 14.00), eller på epost: post@kirken.tromso.no

 

Tilbake