Når noen dør...


Gravplassmyndigheten i Tromsø har ansatte som er livssynsåpen og skal gi veiledning og råd til alle som har spørsmål rundt gravferd, kremasjon og gravplass.

Les mer

 

Menigheten

Når noen dør...


Gravplassmyndigheten i Tromsø har ansatte som er livssynsåpen og skal gi veiledning og råd til alle som har spørsmål rundt gravferd, kremasjon og gravplass.

Les mer

 

Aktuelt

 
 

Plastfrie gravlunder

Det er i vår alles interesse at vi også ved begravelser og besøk på gravlundene tenker miljø. 

Les mer

 

Sandnessund Gravlund, Navnet minnelund

Navnede minnelunder er i økende grad etterspurt. På Sandnessund gravlund er nå en ny minnelund ferdigstilt og allerede tatt i bruk.

Les mer

 

Tromsø Gravlund, Navnet minnelund

Navnet minnelund på Tromsø gravlund ble tatt i bruk høsten 2021

Les mer

 

Informasjonsskilt på flere av gravlundene

Nå lager vi nye informasjonsskilt på sentrumsgravlundene.

Les mer

 

Nytt kart over alle gravlunder

Tromsø kirkelige fellesråd er med i et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne frem til alle gravplasser i Norge.

Les mer

 

Sállir seremonihus

Sállir seremonihus inneholder Tromsø krematorium og Sállirsalen

Les mer

 

Gravlundmeldingen - en kilde til kunnskap!

Gravlundsmeldingen er en oversikt over drift, vedlikehold og investeringer på gravlunder i Tromsø – ordnet enkeltvis for hver av de 21 grav...

Les mer

 

Ingen ledige kistegraver på Elverstrand gravlund

Les mer

 
 

Gravferdsavgifter 2022

Avgifter og tjenester vi tilbyr i Tromsø kommune

Les mer

 

Festeavgift - hva er det?

Etter friperioden på en grav får man spørsmål om man vil feste videre ved å betale en festeavgift

Les mer

 

Kommende bisettelser og begravelser

Les mer

 

Gravlundsvedtekter

Les mer

 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
PB 1046, 9260 TROMSØ
Telefon: 776 05 090
E-post: post@kirken.tromso.no

Stedsadresse:
Salarøyvegen 270, Kvaløya - Se kart

 

Sjef gravlund og kremasjon

Jørgen Forøy

975 31 330

Send epost

Sekretær

Siw-Hege Grøndahl

915 24 990

Send epost

Rådgiver

Jøran Ingulfsen

918 49 584

Send epost

Gravlundsarbeider

Liv Kirsti Johnsen Larsen

977 48 922

Konsulent

Merethe Moberg

467 93 203

Send epost

Gravlundsarbeider

Dag Morten Olsen

950 29 795

Gravlundsarbeider

Yngve Richardsen

952 27 920

Gravlundsarbeider

Karl Otto Soleng

958 95 083

Send epost

Gravlundsarbeider

Tore Tungodden

918 11 595