Festeavgift - hva er det?


Etter friperioden på en grav får man spørsmål om man vil feste videre ved å betale en festeavgift.

Om du har fått en faktura på festeavgift, står du oppført som fester (ansvarlig) for et gravsted.

Om du/dere ønsker å bevare gravstedet, må avgiften betales, men dette er frivillig og man kan enkelt si ifra seg festet ved å kontakte oss. Man kan også få avgift for 5, 10, eller 15 år slik at regningen ikke blir så høy.

 

Det er viktig at du melder ifra til oss om du ønsker at gravstedet skal slettes, eller at andre skal overta ansvaret. Er ingen registrert hos oss vil gravstein bli fjernet og destruert.

I 2024 er avgiften kr. 7720,- (pr grav i 20 år). Dette utgjør kr. 386,- pr år.

Om du har fått en faktura på kr. 15440,-, så er dette for dobbeltgrav (20 år).

 

Hva skjer om festeavgiften ikke betales?

Om ikke avgiften betales, er det et uttrykk for at gravstedet ikke ønskes bevart og minnestein vil bli fjernet. Gjenbruk av graven vil bli vurdert så snart gravfreden er gått ut.

Det er den enkelte fester som er ansvarlig for at avgiften er betalt. 

Høy festeavgift?

Festeavgiften fastsettes av kommunestyret i Tromsø. I 2024 er den på kr. 386,- pr. år.

Tidligere måtte man betale for 20 år. Nå er det åpnet for at man kan betale for kortere tidsintervaller.

Eksempel festeavgift pr. grav 2024:

20 år, kr 7720,-

10 år, kr 3860,-

5 år, kr 1930,-

Man har ikke mottatt festeavgift

Festeavgift blir sendt ut til den som er oppført som fester, eller til fakturamottaker. Om vi ikke har noen registrert, forsøker vi å finne etterkommere som kunne tenkes å være villige til å overta. Det er viktig å merke seg at vi kun søker etter ektefelle og/eller barn av sist gravlagte som er registrert i folkeregisteret.

Har du et gravsted du ønsker at skal bevares, bør du selv ta kontakt med oss for å sikre at en fester er oppført.

Flere graver i et feste.

Det er ikke uvanlig at det er to eller flere graver i et feste. Gamle gravsteder kan ha langt flere, og vi har tilfeller med mellom 6 og 10 graver. I disse tilfellene blir selvsagt avgiften høy, men man har mulighet til å si ifra seg deler av festet. Dette betyr at man reduserer antall graver slik at avgiften blir lavere. Gravplassmyndigheten kan her vurdere gjenbruk på de gravene som er sagt opp.

Tilbake