Tromsø krematorium og Sállir seremonihus


Velkommen til Sállirsalen, Lillesalen, Tromsø krematorium og Gravplassmyndigheten i Tromsø.

Tromsø krematorium ligger nydelig til ved Sandnessund gravlund like nord for Slettaelva på Kvaløya i Sállir seremonihus. Seremonihuset inneholder også Sállirsalen.

Selve krematoriet drives av Tromsø kirkelige fellesråd, på oppdrag fra Tromsø kommune.

Krematoriet utfører kremasjoner for hele Nord-Norge. I et moderne bygg og med utstyr av topp kvalitet gjøres kremasjoner på en verdig, profesjonell og miljøvennlig måte. Vi tilpasser oss de etterlattes behov i forhold til livssyn og personlige preferanser.

For innbyggere i Tromsø kommune er en kremasjon kostnadsfri. For utenbys kremasjoner er kostnaden kr. 7200.-, inkl forsendelse av urne til endelig destinasjon.

Kontaktinfo: Send e-post til krematorium@tromso.kommune.no eller ring sentralbord på 776 05090.

Sállirsalen
Sállirsalen kan brukes i mange ulike sammenhenger – uavhengig av tro og livssyn. Salen kan kan også brukes som et seremonirom og bisettelsessted i forbindelse med dødsfall, til minnesamvær, konserter, møter, mottakelser, bryllupsfester, konfirmasjon, dåpsfeiring, eller hva du måtte ønske. Den kan danne en vakker ramme for ditt arrangement, og kan også tilpasses ditt behov. 

Det er plass til 150 personer i lokalet, som er tilrettelagt for bruk av audiovisuelt utstyr. Det kan avtales servering, og våre verter kan ta seg av det praktiske før dere kommer, underveis i arrangementet og etterpå. Utenfor lokalet er det et flott, utendørs atrium, som fritt kan benyttes før, under og etter ditt arrangement.

Tromsø krematorium ligger i samme bygg, men helt atskilt fra Sállirsalen. Aktiviteten i krematoriet vil ikke forstyrre det som foregår Sállirsalen. For mindre arrangement og minnestunder, kan man også avtale å leie Lillesalen, et mindre seremonirom som passer for opptil ti personer. Ta gjerne kontakt (se under) for flere opplysninger.

Priser
Leie av Sállirsalen til bisettelse kr 2.600
Leie av Sállirsalen med enkelt oppsett av stoler kr 2.500
Leie av Sállirsalen med servering avtales individuelt for hvert arrangement.
Leie av Lillesalen til bisettelser kr 1.100
Leie av Lillesalen med enkelt oppsett av stoler kr 1.000

Booking: Send en e-post til krematorium@tromso.kommune.no

E-posten må inneholde: Navn på bestiller, dato, adresse og telefonnummer, type arrangement, antall personer, behov for servering, samt andre praktiske opplysninger.

Betaling: Faktura sendes i etterkant av arrangementet

Spørsmål?
Send en epost til krematorium@tromso.kommune.no eller Lise Fransiska Valle, telefon  941 94 089.

Tilbake