Gravlunder


I Norge er gravlundene ofte lagt i forbindelse med ei kirke. Om det finnes ei kirke der kalles det gjerne en kirkegård. Her er en oversikt over våre gravlunder:

Bentsjord - Breivikeidet - Brensholmen - Elverhøy - Elvestrand - Finnkroken - Gåsvær - Håkøybotn - Henrikvik - Hillesøy - Kobbvågen - Leirbakken - Lakselvbukt - Lavangen - Mjelde - Oldervik - Sandnessund - Straumsbukta - Strømsnes - Tromsdalen - Tromsø - Vangberg

 

Ønsker du å finne en spesifikk grav? Det kan du gjøre her:

NB: Lenken virker ikke i Chrome sin nettleser. Lim inn følgende lenke i Edge eller Firefox: https://www.ecclesia.no/public/user_tromsoe 

> SØK PÅ GRAVPLASS


 

SommerInformasjon

 

På en gravlund er det viktig at alle bidrar for å holde orden. Det er hver enkelt fester (ansvarlig for gravsted) som skal påse at deres eget sted ser fint ut. Om man ikke vil, eller kan holde blomsterbed pene, så er det en god ide og bare ha plen rundt gravminne. Vi vil da klippe gresset samtidig som vi klipper fellesarealene. Vil man ha blomster men ikke følge dette opp selv, kan man opprette en avtale om gravstell.  

Flerårig stellavtale (tidligere kalt Legat)
Det kan inngås flerårige avtaler for inntil 20 år (gravens fredningstid) eller mindre, f. eks 10 år. I slike tilfeller setter gravansvarlig inn et beløp for en avtalt periode på en bankkonto som Gravplassmyndigheten disponerer. Det innestående beløp blir korrigert for årlige endringer i rente- og prisnivå. Dette kan medføre at de avsatte midler blir oppbrukt før avtaleperiodens utløp. Det er ikke mulig å etablere en stellavtale der det ikke kan monteres selvvanningskasse. Dette gjelder spesielt der det er montert bedrammer/bedplater foran gravminne. Nyetablert stellavtale skal som hovedregel ha en varighet på 5 år.

Priser
Pris på flerårig stellavtale er kr. 1700,- pr år. Etablering av stellavtale koster 1000,- og dekker selvvanningskasse og arbeid med å montere denne.

Festeavgifter
Å være fester betyr at du har ansvar for hva som skal skje med gravstedet og minnesmerket. Man kan si at avgiften er en leie av plassen på gravlunden. Mottar du faktura fra oss, er du oppført som fester av et eller flere gravsteder. 

Kommunestyret vedtar størrelsen på festeavgiften. I 2024 er avgiften på kr 386,- pr. grav, pr. år.
Da flere av gravlundene i Tromsø by er fulle, er det for mange viktig å feste et gravsted. I dag velger over halvparten av Tromsø kommunes innbyggere kremasjon som gravferdsform, og som fester av et gravsted har man tilgang til å sette ned inntil til 6 urner pr. kistegrav. På denne måten er det mulig å få et familiegravsted som kan være fint, samt rimeligere og lettere å holde i orden. 

Å være fester er frivillig. Om du ikke lenger vil beholde gravstedet, så kan du ta kontakt med oss slik at vi kan registrere dette. Gravstedet vil da kunne bli gjenbrukt av andre når gravfreden er gått ut. Gravfreden for gravlagte i kiste  er som regel 40 år, og gravfreden for gravlagte i askeurner er som regel 20 år.

Opphør av feste og gravminner? Her finner du oppdatert informasjon:

> LOV OM GRAVPLASSER, KREMASJON OG GRAVFERD (GRAVPLASSLOVEN)

Spørsmål? Kontakt gravlundskontoret: Telefon 77 60 50 90 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 14.00), eller på epost: post@kirken.tromso.no

 

Tilbake