Når noen dør...


Gravplassmyndigheten i Tromsø har ansatte som er livssynsåpen og skal gi veiledning og råd til alle som har spørsmål rundt gravferd, kremasjon og gravplass.

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør?

Dødsattest
Når noen dør må en lege skrive ut dødsattest. Dødsattesten blir utskrevet av behandlende lege ved sykehus og institusjoner, eller av en lege som bekrefter dødsfallet på stedet, for eksempel i hjemmet. Dødsattesten skal legen levere til folkeregisteret. 

Hva må avklares
Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene.
-Hvem av de etterlatte er juridisk ansvarlig for gravferden.
-Skal det være kistegrav eller kremasjon.

-Skal den avdøde få en grav på en gravlund, eller skal asken spres.
-ønsker man annonsering i avisa av dødsfallet og gravferden.
-Eventuelt valg av gravferdsbyrå.  

Det er de etterlatte som har gravferdsretten som tar avgjørelsene vedrørende gravferd. Noen ønsker å ordne det meste selv, andre lar gravferdsbyråene ta hånd om mye av det praktiske som må ordnes.

Seremoni
Det er mange som ønsker å avholde en seremoni i forbindelse med bortgangen. Man kan ha en privat seremoni, livssynsåpen seremoni, humanistisk seremoni, eller en religiøs seremoni.

Sállir seremonihus, som inneholder Sállirsalen og Lillesalen, samt kapellet på Tromsø gravlund. Bruk av disse lokalene er gratis for alle Tromsø kommunes innbyggere om man ønsker å ha en gravferdsseremoni.


Gravferdsbyrå
Ønsker man å benytte seg av gravferdsbyrå, kontaktes de direkte.

Kostnader
Man har etter gravplassloven § 6, rett til fri grav om man skal gravlegges i kommunen man er bostedsregistrert. I Tromsø kommune er det heller ingen kremasjonsavgift for kommunens innbyggere og en enkel, hvit urne er gratis.

Dette vil si at tjenestene gravplassmyndigheten i Tromsø utfører er gratis med unntak om man ønsker skilt på navnet minnelund, eller at urnen skal sendes ut av kommunen.

Det som kan oppleves som kostbart er om man ønsker en spesiell kiste, urne, minnesamvær og gravminne osv. I tillegg ønsker noen å holde av en eller to ekstra kisteplasser og da vil festeavgift måtte betales for de gravene man ekstra holder av.

Dersom ingen sørger for gravferden skal denne besørges av kommunen. Bestemmelsen om dette finnes i gravplassloven § 9.

Tilbake