Hvordan rette opp et gravminne


Det er fester som eier gravminnet og som er ansvarlig for at det er sikret og står rett

Hvert år får gravplassmyndigheten flere hundre henvendelser om gravminner som står skjevt.
Vi har ingen mulighet til å hjelpe alle med dette og vil presisere at et gravminne er hver enkelt fester sin eiendom og ansvar. 

Noen spør om man kan gjøre dette selv og det kan man. Det er ofte nok å bare dytte i gravminne så retter det seg. Om det ikke er nok, ta med en spiss-spade eller et spett som du stikker inn under sokkelen, i disse tilfelle kan det var best å være to stk. som hjelper hverandre.


Det skal være montert bolter mellom sokkelen og selve gravminne. Er det ikke det må man kontakte en steinleverandør for å bringe dette i orden. Dytter man på en stein uten bolter vil denne falle over og utgjøre en fare. Også her er det fester ansvar å holde gravminne forsvarlig sikret.
Klarer man ikke å rette opp sitt eget gravminne kan man kontakte selskapet der produktet er kjøpt eller andre private selskap.


I Tromsø er det for tiden to ulike selskap som utfører denne type arbeid:

Gravstell Tromsø. Tlf:    909 33 327, 901 16 176, 483 50 314

https://gravstelltromso.no/om.html

Andreassen monumentservice. Tlf: 414 23 232

https://nb-no.facebook.com/monumentservice/

 

Tilbake