Plastfrie gravlunder


Det er i vår alles interesse at vi også ved begravelser og besøk på gravlundene tenker miljø. 

Plast er blitt et stort miljøproblem, også på gravlundene.  De tradisjonelle gravlyktene i plast er populære blant kråker og skjære, som ødelegger plasten og forsyner seg av talgen i lyslyktene. Fuglene flyr ut av gravlundene med lysene og man kan finne dem i skog og mark langt unna der de er satt ut.

Det er derfor en sterk oppfordring til ikke å benytte disse engangslysene i plast. Om man allikevel velger å bruke dem i år så sett dem inn i lykter, eller sørg for å samle de inn igjen så raskt som mulig etter de er brent ut.

Har du i forbindelse med jul og og nyttår satt ut pynt og lykter på gravstedet oppfordres du nå til å samle dette inn igjen før det kommer på avveie.

Nye vedtekter i 2023/2024
Nå revideres de lokale vedtektene som gjelder for Tromsø kommunes 21 gravlunder. Her vil det blant annet bli foreslått at alle planter, kranser o.l som brukes ved gravferd skal være komposterbare, og at det blir forbud mot bruk av gravlykter i plast. 
Det er viktig at alle butikker, blomsterforhandlere og begravelsesbyrå allerede nå planlegger for dette. Blomsterdekorasjoner i forbindelse med seremonier og gravlegging representerer store mengder plast, disse burde enkelt kunne erstattes av miljøvennlige alternativer som allerede finnes. 

Alle saker som omhandler våre gravlunder skaper engasjement. Også i denne saken vil det være ulike synspunkter.

NRK omtaler saken

Itromsø fant også interesse for dette viktige tema: Merk: abonnent tilgang
 

Plast på avveie er ikke bare et problem i Tromsø. Saken har vært diskutert i ulike fagmiljøer i årevis uten at man har kommet langt nok i å finne en løsning. De aller fleste gravplassmyndighetene er nå opptatt av temaet. Så også i Bergen

Tilbake