Informasjonsskilt på flere av gravlundene


Nå lager vi nye informasjonsskilt på sentrumsgravlundene.

Nå lager vi nye informasjonsskilt på sentrumsgravlundene.

 

Flere av Tromsøs gravlunder er store og vanskelige å finne frem på. Vi holder nå på med å sette ut informasjonsskilt på sentrumsgravlundene, og har startet med Tromsø gravlund, Elverhøy gravlund og Tromsdalen gravlund. Etterhvert følger også Sandnessund, Vangberg og distriksgravlundene.

Tromsø gravlund har 77 felt, og et areal på 56000 m2. Gravlunden har flere innganger og er terrassert. Elverhøy har 21 felt, et totalt areal på 72000 m, og 4 innganger. Det er med det en omfattende oppgave i finne frem.

Ved hver inngang til disse gravlundene kommer det et infoskilt. På skiltene angis alle feltene på gravlunden med egen bokstav. På våre nettsider finner dere alle gravlagte på våre gravlunder på DENNE SIDEN. Skriv inn navnet på den dere søker, for eksempel Wanny Woldstad. Hun var født i 1893, og en kjent ishavsfarer og drosjesjåfør i Tromsø.

Ved å søke på denne måten, finner dere ut at hun ligger i grav 01.GN.03.003, dvs på felt GN på Tromsø gravlund.

Tilbake