Priser og avgifter 2023


Avgifter og tjenester vi tilbyr i Tromsø kommune

 

I forbindelse med gravferd er de tjenestene vi utfører i all hovedsak avgiftsfrie. Gravplassloven gir alle bostedsregistrerte i en kommune rett til fri grav.

Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at vi i noen tilfeller tilbyr festeavgift med kortere tidsintervaller.

Det vil si at gravlegging av en kiste (uten å holde av ekstra plass) er uten avgift og at den i Tromsø kommune da ligger gebyrfritt i 40 år. Deretter får man spørsmål om å feste graven videre mot å betale festeavgift (maks 20 år)

En urne har en fredningstid på 20 år. Det vi si at den ligger gebyrfritt i 20 år, før man får anledning til å feste videre mot festeavgift (maks 20 år)

Innbyggerne i Tromsø kommune betaler heller ikke kremasjonsavgift eller leie av de livssynsnøytrale salene ved Sállir seremonihus, eller ved kapellet på Tromsø gravlund (ikke åpent vinterstid). 

Tromsø kommunestyre har vedtatt følgene gravferdsavgifter for år 2023:

Festeavgift pr. grav i 20 år:              kr. 7.400 (370 kr. pr. år)

Festeavgift navnet minnelund:       kr. 5.900 (20 år)

Navneskilt navnet minnelund:        kr. 1.550 (inkludert montering)

Minnesamvær Sállir seremonihus: kr. 2.800 (eks. mva). Merk: Det er ikke kjøkken tilgjengelig.

 

Gebyrer for de som ikke er bosatt i Tromsø kommune:

Kremasjonavgift                              kr. 7.200 (inkludert frakt og enkel hvit urne)

Feste av grav                                    kr. 11.400 (for 20 år, avgift betales fra første dag, ingen friperiode)

Bruk av Sállirsalen (seremoni)      kr. 2.800 (eks. mva)

Det er videre avgifter for bruk av muslimsk felt for de som ikke er bosatt i kommunen.

 

                     

 

Tilbake