Tromsø gravlund, Navnet minnelund


Navnet minnelund på Tromsø gravlund ble tatt i bruk høsten 2021

 

Dette er Tromsø kommunes første minnelund som er ferdigstilt og tatt i bruk. Tilbakemeldingene fra publikum er svært gode og det er allerede 12 urner gravlagt her (pr. 01.01.2022).

Denne nye navnede minnelunden er for dem som ikke ønsker et eget gravsted, men hvor de etterlatte likevel har et sted å gå til. Den har plass til 200 urner.
Det felles monumentet er laget av gravsteiner fra Tromsø gravlund. Gamle gravminner er slipt ned; på den måten kommer gamle steiner atter til nytte.

Dette er et bevisst valg både i forhold til at det er et miljømessig en bedre løsning enn å produsere nytt, men også at man tar vare på det estetiske  på denne gravlunden som har vært i drift siden 1854.


Festetiden på minnelunden er som for andre urnegraver, for tiden 20 år. Dette vil si at urnen står uten avgift i 20 år, deretter får man anledning til å feste videre.
Denne minnelunden er åpen for alle, uavhengig av tro og livssyn, og er etablert for å gi alle muligheten til en verdig gravplass.

Gravplassmyndigheten i Tromsø har konkrete planer for flere minnelunder i årene som kommer.

Om du har lyst å lese mer om navnede minnelunder så kan du besøke sidene til Norsk forening for gravplasskultur her 

I 2019 hadde samme forening en konkurranse om landets beste minnelund her vant Levanger 1. prisen

 

Tilbake