Sandnessund gravlund, Navnet minnelund


Navnede minnelunder er i økende grad etterspurt. På Sandnessund gravlund er nå en ny minnelund ferdigstilt og allerede tatt i bruk.

 

Dette er Tromsøs andre navnede urneminnelund og begge er tatt i bruk i 2021. Den andre befinner seg på Tromsø gravlund. 

Minnelunden på Kvaløya ligger vakkert til helt sør på gravlunden og har et felles gravminne med plass til 120 navn og årstall for fødsel og død på de gravlagte. Dette vil dekke behovet på denne gravlunden i mange år fremover. I mørketiden vil monumentet skinne og skape et verdig sted for ro, refleksjon og bearbeidelse av sorg.  

Om man ikke ønsker et navneskilt, men vil gravlegges på en urneminnelund så finnes det et eget gravfelt for dette rett i nærheten. Dette kalles en anonym urneminnelund og det er i dag kun på Sandnessund gravlund vi har dette tilgjengelig.

 

Hva er en navnet minnelund
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp som er 20 år for urner.
 

Tilbake