Navnet minnelund på Tromsø gravlund


Navnet minnelund på Tromsø gravlund er ferdig for bruk til våren.

 

 

Tromsø gravlund har vært i drift siden senhøsten 1853. Den består av 77 kvartaler og har et areal på 56.000 m2. Den har med det i mer enn 150 år vært et sted å gravlegge våre døde, og et minnested for de etterlatte, men også en betydelig historisk og kulturell arena i byen. Det gjennomføres flere gravlundsvandringer i løpet av året med ulike temaer.

Tromsø gravlunds kapell ble bygget i 1905 og rommer 100 personer. Det er tros- og livsynsåpent slik at alle trossamfunn skal kunne benytte kapellet til sine begravelser. Det var opprinnelig krematorium i kjelleren på kapellet, men det brant opp på slutten av 90-tallet. Dagens krematorium ligger vakkert til i Sállir seremonihus på Kvaløya.      

Tromsø gravlund rommer gravene til mange kjente og ukjente personer. Her finner de besøkende så vel ishavsfarere og statsmenn som syersker og byoriginaler.

Ønsker du mer informasjon om gravlunden? Kontakt gravferdsmyndigheten på tlf. 77 60 50 90.

Tilbake