Gravferdsavgifter 2021


Hvilke tjenester tilbyr vi?

 

Vedtak av 16. desember 2020

Enkelte satser er fritatt for mva og er oppgitt "u/mva". Øvrige satser er mva-pliktige og er oppgitt "m/mva", dvs. inkl. mva. 

Oppsett/flytting av gravminne  kr  2.800,-     m/mva  
Oppretting av gravminne -  lite    kr   900,-     m/mva  
Oppretting av gravminne - stort eller m/maskin  kr  1.800,-     m/mva  
Bolting av gravminne  kr  1.600,-    m/mva  
Seremoni mv. etter ordinær arb.tid. m/ansatte    kr  2.100,-    m/mva  
                             
Gravferdsavgift innenbysboende  Gratis      
Gravferdsavgift utenbysboende  kr 8.700,-    m/mva  
Urnenedsettelse innenbysboende  Gratis      
Urnenedsettelse utenbysboende  kr  3.800,-    m/mva  
Festeavgift pr. grav pr. 20 år innenbysboende      kr  6.980,-    u/mva pr år: 349,-
Festeavgift pr. grav pr. 20 år utenbysboende  kr  11.000,-    u/mva pr år: 550,-

Festeavgift per 20 år/år, navnet minnelund (Tromsø grl.), inkl. navneskilt

Oppsett av inngravert navneskilt på navnet minnelund (engangskostnad)

 kr   5.700,-

 kr    1500,-

 

 u/mva

 m/mva

pr år: 285,-

 

Bruk av kirke/Tromsø gravlunds kapell til  begr./bisettelse av utenbysboende

 kr  4.740,-  

 u/mva

 

Bruk av organist ved gravferdsseremoni i DNK-regi for utenbysboende og/eller ikke-medlemmer av Den norske kirke (m/mva)

Akkompagnement av solist: en framføring (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Akkompagnement av solist: to framføringer (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Akkompagnement av solist: tre famføringer (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Preludering (inntil 15 min.) - (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Preludering (inntil 30 min.) - (uavhengig av trossamfunn/bosted)

 kr  3.000,-

 kr   750,-

 kr 1 250,-

 kr 1 500,-

 kr 1 000,-

 kr 1 500,-

   

 

 

Tilrettelagt grav for utenbysboende - muslimsk felt, Sandnessundet gravlund, inkluderer ikke festeavgift (faktureres hjemkommunen)

kr  27.000,-    m/mva  
Kremasjonsavgift, utenbysboende, inkl. 1.000 kr i frakt av urne kr 7.200,-   m/mva  

Bruk av Sállirsalen på krematoriet til begravelse/bisettelse av utenbysboende

 

kr 2.600,-

 

 

u/mva

 

Bruk av det lille seremonirommet på krematoriet til begr./bisettelse av utenbysboende kr 1.100 u/mva

Bruk av andre lokaler enn Tromsø gravlunds kapell/Sállirsalen /lille seremonirom på krematoriet til begr./bisettelse av innenbysboende ikke-medlemmer (men gratis for innenbysboende DNK-medlemmer) 
kr 4.740 u/mva

Alle summer er veiledende ut til forbruker.

Tilbake