Tromsø Krematorium - 2023 og fremover...


I Tromsø kommune ble halvparten av de avdøde i 2023 kremert.

Kremasjon:

Til Tromsø krematorium kommer kister fra store deler av Troms og Finnmark til kremasjon.
I Tromsø kommune døde det 450 personer i 2023, kremasjon ble valgt som gravferdsform ved halvparten av dødsfallene. Dette er ganske så likt landsgjennomsnittet som er 49 %. Flere velger nå å være tilstede også ved selve kremasjonen, og i Tromsø har vi gode muligheter for dette da vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme pårørendes ønske. Det var tolv kremasjoner som ble gjennomført med pårørende tilstede i år 2023.

 

Askespredning:

Av alle kremerte ved Tromsø krematorium ble 24 urner (6 %.) levert til askespredning. For å kunne spre asken må man levere en enkel søknad til Statsforvalteren. Om du har noen spørsmål så skal vi hjelpe med å besvare dette etter beste evne, men de aller fleste som søker får dette innvilget så fremst spredning skal skje en plass der det ikke er til sjenanse for andre.

 

Kremasjonsavgift:
Det er Tromsø kommune som eier krematoriet og for deres innbyggere er kremasjon gratis. For innbyggere i andre kommuner er avgiften i 2024 kroner 7.510,- inklusiv urne og frakt av denne. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere om de vil dekke dette for sine innbyggere, slik man i Tromsø gjør.
Kostnaden ved å frakte kisten til nærmeste krematorium dekkes av NAV og de fleste kistene kommer hit ved hjelp av hurtigruten, eller begravelsesbyrå. Det er heller ikke noe i veien for å selv frakte kisten om man klarer å gjøre dette på en verdig og trygg måte.

 

Geografiske forskjeller:
Nærheten til et krematorium antas å ha betydning for kremasjonsandelen, men om man ser på tallene så har for eksempel Nordkapp 41 % kremasjoner av deres døde innbyggere. Dette på tross av en relativt lang avstand til Tromsø.
En kommune som utmerker seg i andre retning er Lyngen, der kun 3% av 37 døde ble kremert. Det er grunn til å tro av livssyn, tradisjon, og tilgjengelighet på kistegraver er noen av faktorene som påvirker valget.

 

Tilbake